Biz hakda

Çanjou has gowy yşyklandyryş önümçiligi Co., Ltd.

Çanjou has gowy yşyklandyryş önümçiligi kärhanasy, açyk yşyklandyryş bilen meşhur bolan Çanjou şäherinde ýerleşýär, kompaniýamyz LED köçe çyrasy, LED bag çyrasy, HID köçe çyrasy, beýik aýlag çyrasy öndürmekde ýöriteleşen öňdebaryjy öndürijilerden we eksportçylardan biridir. tuneliň çyrasy we Hytaýyň gündogaryndaky suw çyrasy.

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň “Hil kompaniýanyň durmuşy, innowasiýa bilen ösýäris, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris” medeniýeti boýunça ösen dolandyryş we hünär gözleg we tejribe arkaly OEM we ODM hyzmatyny hödürläp bileris.Şol bir wagtyň özünde öz “Has gowy” markamyzy döretmäge synanyşýarys.

Müşderilerimiz üçin ajaýyp hilini kepillendirmek üçin 900T, 700T, 400T , 280T diecasting maşyny we poroşok örtük maşyny we ösen gurnama liniýasy bar. Şeýle hem IES fotometrik egrilik maglumatlary, IP reýtingi, poslama garşylyk synagy üçin ösen synag laboratoriýamyz bar. ähli görnüşli taslamalar üçin simulasiýa ediň.

görüş

Görüş

Yşyklandyryş ýolunda özümize ýetiň

gymmatlyklary

Gymmatlyklar

Hil kompaniýanyň durmuşy, innowasiýa bilen özümizi ösdürýäris, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris

tabşyryk

Wezipe

Müşderilere hyzmat ediň, gymmata ýetiň

Kompaniýanyň hormaty

Kompaniýamyzyň import we eksport hukugy bar we ISO9001-2000, ISO-14001, ENEC, IEC (CB), CE we RoHS şahadatnamasynyň hil ulgamyna eýe.Gowy hilli we bäsdeşlik bahasy sebäpli önümlerimiziň köpüsi Europeewropanyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň, Günorta Amerikanyň, Orta gündogaryň ýurtlaryna we ş.m. eksport edilýär we dünýädäki müşderileriň biragyzdan ykrar edilmegine sebäp bolýar.
Baş müdirimiz jenap Jek jin we ähli işgärler sizi görüp, hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmagyňyzy tüýs ýürekden garşy alýarlar.

şahadatnamalary
şahadatnamalary
şahadatnamalary
şahadatnamalary
şahadatnamalary

Taryh

 • -2012-

  ·“CHANGZHOU BETTER LIGHTING MANUFACTURE CO., LTD” döredildi..

 • -2015-

  ·Gizlin köçe çyralaryny öndürmekden LED köçe çyralaryna geçdik ..

 • -2016-

  ·Has täze we has uly zawoda göçýäris ..

 • -2019-

  ·Zawodymyz ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy we ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy kepilnamasyndan geçdi.Şeýle hem, CE / RoHS / CB / ENEC ýaly önüm şahadatnamalarynyň birnäçesini aldyk ... Kompaniýamyz dürli synaglar üçin TUV, DEKRA bilen henizem hyzmatdaşlyk edýär.Has ýokary derejede çykyş etdik ..

 • -2021-

  ·Täze ýokary tehnologiýaly kärhana tassyklandy.