Toparymyz

2021-nji ýylyň sentýabr aýynda bizi Hangzhou şäherindäki Alibaba ştab-kwartirasynda okamaga çagyrdylar, has köp öwrenmek üçin çykmak toparyň pikirini ösdürmäge we ukyplarymyzy ösdürmäge kömek eder

2021-nji ýylyň sentýabr aýynda bizi Hangzhou şäherindäki Alibaba ştab-kwartirasynda okamaga çagyrdylar, has köp öwrenmek üçin çykmak toparyň pikirini ösdürmäge we ukyplarymyzy ösdürmäge kömek eder