2022-nji ýyldaky Ningbo halkara yşyklandyryş sergisine hoş geldiňiz

30

Gowy täzelik!!Gijikdirilen Ningbo halkara yşyklandyryş sergisi ahyrsoňy bizi garşylamaga gelýär.18-den başlarth Iýul-20 iýulthIýul, Ningbo halkara konwensiýa we sergi merkezinde.

Şu ýyl Hytaýda yşyklandyryş pudagynda ilkinji meşhur sergi hökmünde Ningbo halkara yşyklandyryş sergisi hökman ünsi çeker.

Şol wagt kompaniýamyz iň täze zatlary görkezerYşyk-diodly indikatorköçe çyrasyweYşyk-diodly indikatorbag çyrasymüşderilerimiziň hemmesine önümler.

Bize baryp görmäge hoş geldiňiz !!

Otagymyz No: 3G22、3G26


Iş wagty: Iýun-18-2022